SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA BATERIÍ

Baterie nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu (s výjimkou udržování baterie v čistotě a suchu a odstraňování nahromaděných nečistot ze svorek baterie). Lithiové baterie mají mnohem nižší samovybíjení než olověné baterie (~ 2-3 % za měsíc). Není proto nutná proudová nabíječka. Pokud akumulátor delší dobu nepoužíváte (například v zimě), doporučujeme následující postup:

Pro skladování nabijte baterii na 50-70 %.
Odpojte nabíječku akumulátoru a všechna ostatní zařízení.
Vypněte tlačítko napájení / displej na horní straně akumulátoru (k dispozici u některých modelů).
Při prvním použití po delší době nepoužívání doporučujeme baterii plně nabít.
Jednou za měsíc zkontrolujte stav baterie. Klesl stav baterie pod 50 %? Pak ji opět nabijte na 70 %.