NABÍJENÍ BATERIE

Důrazně doporučujeme nabíjet baterie Rebelcell pomocí nabíječky Rebelcell. Pokud je baterie nabíjena jinou nabíječkou a při používání se vyskytnou problémy, záruka zaniká. Akumulátor lze "dobíjet" nebo částečně dobíjet podle vašeho přání a nabíjecí cyklus lze bez problémů přerušit. Pokud baterii delší dobu nepoužíváte (např. v zimě), doporučujeme ji před použitím přímo plně nabít.

Akumulátory nelze nabíjet při teplotách nižších než 0 °C!!!!.

Před nabíjením si vždy pečlivě přečtěte návod k obsluze (na nálepce nabíječky).

Před nabíjením vždy postupujte podle následujících pokynů:

1. NEZASOUVEJTE zástrčku síťového kabelu do zásuvky. Nejprve připojte nabíječku připojením červeného (+) a černého (-) konektoru k odpovídajícím červeným (+) a černým (-) svorkám baterie.
2. Poté zasuňte zástrčku do zásuvky.
3. Teprve poté nastavte vypínač (je-li přítomen) do polohy "zapnuto" a nabíjení se automaticky spustí.


Při odpojování postupujte podle následujících pokynů:

1. Nejprve vypněte nabíječku nastavením přepínače (je-li přítomen) do polohy "vypnuto".
2. Odpojte síťovou zástrčku od zásuvky.
3. Odpojte nabíjecí kabely od baterie.